Dichtkunst

KENMERKEN VAN WERNER WIELAND DICHTKUNST


 • -  Werner Wieland heeft 1500 gedichten geschreven in het Nederlands. Werner Wielands poëzie rijmt, in tegenstelling tot vele moderne poëzie. Werner Wielands dichtkunst is rijmkunst. Het is een leesgenot, telkens weer de rijmvindingrijkheid in zijn oeuvre te ontdekken, de rijmen zijn soms erg onverwacht of onconventioneel.


 • -  Ze volgt geen vaste of geprefereerde metriek, maar zoekt in de eerste plaats welluidendheid. De Werner Wieland dichtkunst moet kunnen voorgedragen worden en klinkt in voordracht goed, het is ook een stukje muziek. Om dit te bereiken zijn het aantal lettergrepen per lijn dan wel vaak aan een strak schema onderworpen. In haar welluidendhuid kan de Werner Wieland dichtkunst beschouwd worden als een terugkeer tot de oorspronkelijke bardfunctie van vermaak met muziek en klank.


 • -  De Werner Wieland dichtkunst bevat een rijke woordenschat. Om te rijmen of een verhaal over te brengen wordt er geput uit het hele woordenboek, van modern tot wat ouder, of minder courant. De regel is dat zolang het woord bestaat, zelfs enkel in streektaal, het benut mag worden. Zo wordt de rijkdom van onze schitterende taal tentoongesteld.


 • -  De Werner Wieland dichtkunst is verhalend, het is vaak epiek, hetzij in fabels, kortverhalen, kluchten of in biografieën of reisverhalen. De lezer krijgt vermaak en kan uit de gedichten wat leren.


 • -  De taal beoogt steeds begrijpelijk te zijn, ook al kan ze af en toe formeler overkomen. Werner Wieland is als poëet vaak begrijpelijker dan vele 20ste of 21ste eeuwse Nederlandstalige dichters. Hij brengt poëzie dichter bij het volk en beoefent opzettelijk vaak eenvoudige volksrijmkunst.


 • -  Het Werner Wieland Monolisme, waarbij een enkele rijmklank benut wordt, die het verhaal drijft in onverwacht interessante richtingen, is uniek in de Nederlandse taal. De monolistische verzen zijn geen expressionistische klankgedichten, Wielands zijn veel extremer, baseren zich op een enkele oerklank, niet verscheidene en maken bovendien zin, ze brengen een verhaal. Ze zijn klassiek in inhoud, hoewel vooruitstrevend of eigenaardig in vorm.


 • -  Werner Wieland verzen zijn vaak spitsvondig, in idee en boodschap, maar ook in gebruik van de taal. Ze bevat oneindig veel woordspelingen, waarbij de dubbele zin soms tot groot vermaak wordt uitgespeeld.


 • -  Werner Wieland lectuur is ontspannend, verrassend, leerzaaam, de bundels zijn als kalenders met tekst op de blaadjes, telkens scheurt men weer een nieuwe onverwachte boodschap af. Eenmaal lezers zich ermee vertrouwd gemaakt hebben, wensen ze meer te lezen ...


 • -  De Werner Wieland verzen brengen soms diepe maatschappelijke of filosofische inzichten. Ze zijn ook leerzaam over bepaalde landen of historische figuren.


 • -  Het Werner Wieland Poëzie oeuvre is omvangrijk, een genot om in rond te dwalen, wellicht een van de omvangrijkste gedichtencollecties in de Nederlandse taal.


 • -  Onderwerpen zijn gevarieerd : geschiedenis, biografie, godsdienst, grapjes, sprookjes, natuur, maatschappijkritiek, politiek, gelegenheidsgedichten, moraal, aardrijkskunde, bijbelteksten enz.


 • -  Vele verzen zijn gekenmerkt door humor, ironie, satire. Werner Wieland poëzie vermaakt, ze brengt entertainment. Ze kan tegelijkertijd ook ernstig zijn, wijsheid brengen.


 • -  Werner Wieland is moeilijk te vergelijken of te typifieren met andere nederlandstalige of internationale dichters. Hij put inspiratie uit de ganse literaire geschiedenis, van Cats en Vondel tot Tollens en Gezelle of Drs P, van Phaedrus tot Ovidius, Van Wordsworth tot Byron, van Homeros tot Johannes de Evangelist.


 • -  Dichtbundels te bestellen bij info@wernerwieland.eu