NL

Website van

de Auteur Werner Wieland

 Contact :  info@wernerwieland.eu


 

De Werner Wieland schilderijenverzameling


De Werner Wieland Verzameling is een van de uitgebreidste kunstverzamelingen gespecialiseerd in 19de eeuwse romantische, academische, neo-gotische en neo-renaissance schilderijen uit de gezamelijke Nederlanden. Het is de grootste private houder van zulke kunst ter wereld uit Vlaanderen en omvat onder meer een van de meest volledige overzichten van zulke kunst van schilders uit de wereldberoemde Antwerpse en Brusselse Kunstacademies. De collectie is genoemd naar haar stichter, de Vlaamse schrijver Werner Wieland. 


HUIDIGE EVENEMENTEN


Schilderijententoonstelling uit de Werner Wieland Verzameling van 19de Eeuwse Schilderkunst

 

Onze volgende tentoonstelling uit de Werner Wieland Schilderijenverzameling is nog onder beraad. Op dit ogenblik exposeren wij twee werken in bruikleen, als deel van de expositie “The Circus we are”, in het museum Rops te Namen, namelijk een werk door Nicasius De Keyser en een door Ange Francois.

OVER DE AUTEUR


WERNER WIELAND

De Vlaamse schrijver Werner Wieland (Antwerpen, 1961) pent al bijna vijftig jaar romans, verhalen en gedichten in het Nederlands.  Tussen 1982 en 2022 leefde hij in de USA, Engeland en Duitsland.Als Willem Elsschot was hij tegelijkertijd zakenman en schrijver. Werner Wieland heeft een licentiaat tittel van de universiteit van Antwerpen met de Grootste Onderscheiding en met de felicitaties van de jury en hij heeft een Master degree van de Columbia Universiteit te New York met de felicitaties van de Dekaan.

 


 

 

1. ROMANS EN KORTVERHALEN


 

In zijn PROZA vermelden wij volgende Nederlandstalige WERNER WIELAND titels :


  • Het Schaakspel en Andere Verhalen (1ste Druk Bergmans Uitgevers, 1994; 2de druk Roularta Books 2005) : een serie kortverhalen met ongebruikelijke invalshoek of einde.
  • De Tijdsvector (Roularta Books, 2002 ) : met behulp van een tijdsmachine slagen twee wetenschappers erin de richting van hun leven terug te draaien. Een humoristische “science-fiction” roman met filosofische beschouwingen over de Tijd, een verrassend einde en stilistisch omkaderd met wiskunde, de eerste “wiskundige” roman.
  • Frankensturm (Roularta Books, 2003) : spannende roman met klonen als thema, die zich afspreelt in een afgelegen Zwitsers dorpje, waar de bevolking uitzonderlijk gezond overkomt aan de hoofdfiguur Weber, die een oude vriend, de plaatselijke dokter Frankensturm, een specialist in genetica, komt opzoeken. Al snel geschieden bevreemdende dingen.   Van Frankensturm schreef Wieland ook een Engelse vertaling.
  • Pax Orbis (Roularta Books, 2004) : drie korte novelles, waarin telkens het individu strijdt met de regelgeving om wat vrijheid en traditie te behouden. Het hoofdverhaal Pax Orbis situeert zich in een samenleving, waarin de menselijke graad van kwaad worden door de Overheid gemeten kan worden.
  • Het Laatste Spook (Roularta Books, 2005) : De spoken houden hun jaarlijks congres en bespreken hun status als bedreigde soort in de mensensamenleving. Vangt aan met een inleiding over het wezen van het spook en eindigt met een certificaat van hun verdwijnen.
  • Satarycon (2010) : een bundel satirische verhalen met een satanisch tintje. In de hoofdnovelle De Spookvaarder dient een detective een serie onverklaarde auto-ongevallen op te lossen.  Is een spookrijder verantwoordelijk ?
  • De Verovering van Nederland (WW Uitgevers, 2011) : een satirisch roman met cultuurhistorische en maatschapijkritische ondertonen. Een Belgisch generaal anno 2010 is de saaie vredestijden beu.  Hij ontketent een staatsgreep en marcheert Nederland gewapend binnen met de bedoeling een nieuw Verenigd Koninkrijk der Nederlanden te stichten.
  • Banana Republic (Dorrance Publishing, 1994) : satirische roman in het Engels over het Amerikaans politiek systeem, over een Amerikaanse president, die een Zuid-Amerikaans landje de oorlog verklaart, wanneer het besluit geen bananen meer te groeien, wat nadelig is voor de Amerikaanse inflatie.


 

Werner Wielands proza munt uit in verrassing, in originele pointes en invalshoeken, in speelsheid met de Nederlandse taal, in een rijke woordenschat, doelbewust klassiek.  Zijn schrjven is tijdeloze, universele kunst.  Het bevat zowel ernst als ook veel humor, getuigt van een hoog intellectueel kaliber, zonder nochtans ooit de vermakelijkheid voor de lezer uit het oog te verliezen.  Het is in stijl en inhoud uniek in het Nederlandse taalgebied. Het is in omvang niet groter dan het oeuvre van een Elsschot of een Kafka, kan er zeker ook in kwaliteit de vergelijking mee doorstaan. In scherpzinnige redevoeringen binnen zijn verhalen is Wieland onovertroffen.


 

 

2. POËZIE


 

In DICHTKUNST heeft Werner Wieland thans over 1500 verzen geschreven, onder meer fabels en parabels en epiek in versvorm, biografiën van historische of moderne nationale en internationale beroemdheden op rijm, natuurgedichten, filosofische en maatschapijkritische beschouwingen op rijm, absurde en grappige anekdotes op rijm, reisnotities in versvorm, klankgedichten in een eigen gestichte stijlrichting (het Monolisme), moraal- of zedengedichten (te vergelijken met Cats), verzen over dichters en dichtkunst en zo meer.


 Deze gedichten rijmen alle, zijn verhalend en hetzij ernstig of zeer grappig, bezitten een rijke woordenschat en soms ongebruikelijke invalshoeken of eindes.  Ze zijn zowel gebundeld in gemengde bundels, die voor afwisseling en verwondering en spanning zorgen bij de lezer, gelijk het afscheuren van een dagelijks kalenderblaadje,  ofwel ook in thematische bundels en verkrijgbaar in al deze formaten.  Ze zijn ook samengebundeld in 3 omnibussen van elk rond 500 bladzijden.


 

CHRONOLOGISCH gaat het om volgende gedichtenbundels, van meestal tussen 100-150 gedichten, die volgens vele lezers in lectuur verslavend werken door hun kwaliteit en varieteit :


 

De Coronone, 2020 (gedichten en aformismen)

De Eerste Gelegenheidsbundel, 2020

Een Hergelegenheidsbundel, 2021

De Derde Gelegenheidsbundel, 2021

Rijmbrokkelingen, 2021

Rijmsprokkelingen, 2021

Klankbundel in Mono, 2021

Klankbundel in Mono en Stereo, 2021

De Nieuwe Roes, 2021

De Nieuwe Storm, 2021

De Nieuwe Golf, 2021

Het Nieuwe Oog, 2021

Het Nieuwe Jaar, 2022

De Nieuwe Lente, 2022

De Nieuwe Ziel, 2022

Het Nieuwe Land, 2022

The Werner Wieland Poetry Calendar, 2018, in het Engels


 

 

THEMATISCH vermelden wij onder meer volgende titels :


 

Een Biobundel, biografieën op rijm

Fabels van Wielands Fontein, fabels, parabels, verhalen, epiek op rijm

Een Nars Poëtica, over dichtkunst

De Re Publica, gedichten over staatkunde, maatschappij en politiek

De Naturae Rebus, Natuurgedichten

De Nieuwe Schoolmeester, grappig onderwijs op rijm

Thanatos, Gedichten over de Dood

Goochel Maps, Gedichten over Reizen en Aardrijkskunde

Grapjes uit Wielands Grabbelton, Grappige Verzen en Anekdotes

Medicaties, Filosfische Beschouwingen op Rijm

Het Monolistisch Manifest, 200 Klankgedichten in Monolistische Stijl

Bijbelse Verhalen, parabels en apostelbrieven in rijmvorm


 

 

Speciale vermelding krijgen de bundels Fabels uit Wielands Fontein en De Nieuwe Schoolmeester, een reeks grappige verzen, waarin een fictieve schoolmeester onderricht geeft aan kindertjes.  Over de Coronacrisis schreef Wieland een aantal kritische gedichten en aforismen in De Coronone.  The Werner Wieland Poetry Calendar, een reeks gedichten over belangrijke kalenderdagen, is in Engels geschreven.


 

Het gedichtenoeuvre van Werner Wieland is veel omvangrijker dan dat van bij voorbeeld Paul Van Ostaijen, de gezusters Loveling of Gerrit Achterberg, wellicht zo ruim als dat van Guido Gezelle, kwalitiatief hoeft het voor geen van die niet onder te doen. De gedichten zijn gebaseerd op strakke rijmschemas, in tegenstelling tot veel moderne dichtkunst rijmen ze en klinken steeds goed.  Welluidendheid is belangrijk in Wielands visie op dichtkunst. Ze zijn in die zin een doelbewuste terugkeer naar de orale, haast muzikale traditie van barden als Homeros, Bob Dylan, Richard Wagner of Walter von der Vogelweide.   Ze zijn meestal verhalend, waardoor epiek op rijm of kortverhalen op rijm, als in de traditie van de grote, klassieke dichters, men denke aan Byron of Wordsworth.  Ze spelen met de rijke Vlaamse taal.   De verzen zijn vaak leerzaam over geschiedenis of geografie, de lezer leert steeds wat, de rijmen zijn boeiend.


 

Wielands Monolistische klankgedichten vormen een opwindende, nieuwe dichterlijke uitvinding in Vlaanderen en op wereldniveau, waarin een enkele  klank het verhaal en inhoud drijft met soms zeer verrassende resultaten.


 

 

Het poëtisch oeuvre van Wieland is eclectisch, het lijkt soms negentiende-eeuws, soms tweeëntwintigste eeuws, steeds is de bedoeling een mooi en goed gedicht af te leveren, dat de lezer vermaakt en tijdelijk uit de saaie werkelijkheid verheft.  Het put uit het ganse rijke verleden van onze Nederlandstalige dichtkunst, van Cats en Vondel over Tollens of Van der Linde tot Engelman.  Leest men er enkele of een bundel, treedt interesse op meer te lezen, ze werken verslavend, als een serie-album.


 

3. NON-FICTIE


 

NON-FICTIE :  Als bij voorbeeld Johann Wolfgang Goethe en Conrad Busken Huet houdt Wieland zich ook met non-fictie bezig, hij is een ware homo universalis van de kunst.  De Werner Wieland Expositie uit 2018 over de 19deeeuwse Antwerpse Academie gaf aanleiding tot een voor Vlaanderen unieke catalogus met haast 100 kleurenfotos en met de biografie van over 25 schilders uit de 19de eeuwse Antwerpse Kunstacademie.  Werner Wieland publiceerde eveneens een biografie over de romantische genrekunstschilder Ferdinand De Braekeleer.


 

 

4. PRAKTISCHE INFORMATIE


 

Alle Werner-Wielandboeken kunnen besteld worden direct bij de auteur door te informeren en na te vragen bij info@wernerwieland.eu.   De boeken worden u toegestuurd.  De kost per boek is gering + verzendkosten.   Onze boeken zijn ook beschikbaar bij bepaalde gespecialiseerde boekhandels, onder meer De Slegte te Antwerpen en Plato te Leuven.


 

Werner Wielands werk is eveneens toegankelijk tot lezers in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en de Conscience Erfgoedbibliotheek te Antwerpen.


overzicht boeken


1
2
3
4
5
6
11
11 2
11 3
16
15
16 2
18
17
7
8
10
9
13
20
19
21
14
De Tijdsvector Werner Wieland Voorkaft copy
De Tijdsvector Werner Wieland Achterflap copy
Affiche
Tentoonstellingscatalogus Cover copy