NL

SCHILDERIJENTENTOONSTELLING

UIT DE WERNER WIELAND KUNSTVERZAMELING


 RETROSPECTIEVE:

NICASIUS DE KEYSER


 

INLEIDING


De Werner Wieland Verzameling is een van de uitgebreidste kunstverzamelingen gespecialiseerd in 19de eeuwse romantische, academische, neo-gotische en neo-renaissance schilderijen uit de gezamelijke Nederlanden. Het is de grootste private houder van zulke kunst ter wereld uit Vlaanderen en omvat onder meer een van de meest volledige overzichten van zulke kunst van schilders uit de wereldberoemde Antwerpse en Brusselse Kunstacademies. De collectie is genoemd naar haar stichter, de Vlaamse schrijver Werner Wieland. 


HUIDIGE EVENEMENTEN


Schilderijententoonstelling uit de Werner Wieland Verzameling van 19de Eeuwse Schilderkunst,

RETROSPECTIEVE NICASIUS DE KEYSER 

 

Van woensdag 6 April tot en met Zondag 24 April, 2022 houdt de Werner Wieland Verzameling een Retrospectieve Tentoonstelling over de Antwerpse Negentiende-Eeuwse Romantische Schilder Nicasius De Keyser.  Het gratis evenement zal plaats vinden in een kunstgalerij op Wolstraat 26, 2000 Antwerpen, nabij het Conscienceplein en de Grote Markt. Openingsdagen en uren zijn telkens van Woensdag tot Zondag, vanaf 12 uur to 19 uur.  

Getoond zullen worden 13 representatieve schilderijen van de kunstenaars eigen hand uit de Werner Wieland Verzameling.  En verder werk uit de Werner Wieland Verzameling van twee van zijn leermeesters, Joseph Jacops en Matthijs Van Bree, alsmede een tiental schilderijen door enkele van De Keysers bekendste Vlaamse leerlingen, waaronder Godfried Guffens, Jan Swerts, Karel Verlat, Karel Ooms, Piet Van der Ouderaa, Eugene Siberdt.

Het is de eerste maal in enkele decennia dat specifiek hulde gebracht wordt aan dit grote Vlaamse negentiende-eeuwse romantisch kunstboegbeeld.

Nicasius (of Nicaise) De Keyser werd in 1813 geboren te Zandvliet uit een arm boerengezin.  Als in een sprookje werd zijn tekentalent vroeg ontdekt door een edele dame, die hem voor onderricht aanbeval bij de Antwerpse kunstschilder Joseph Jacops.  Ook aan de Antwerpse Academie onder Matthijs van Bree vervolmaakte De Keyser zijn kunde, waarna hij vanaf de vroege jaren 1830 eigenhandig werk produceerde, vooral romantische historische taferelen en portretten.

Op het Brusselse Kunstsalon van 1836 overdonderde de jonge kunstenaar het publiek en het land met zijn levensgrote historische voorstelling van de Guldensporenslag, die hem faam bracht en onder meer Hendrik Conscience inspireerde tot het pennen van de roman De Leeuw van Vlaanderen.  Aldus lag eigenlijk Nicasius de Keyser aan de wortels van de Vlaamse Beweging en Ontvoogding uit het toenmalig eentalige Belgie.  Het originele doek is helaas verwoest tijdens WO II, maar De Keyser heeft een middelgrote tweede versie geschilderd, die bewaard gebleven is en in de Retrospectieve getoond wordt.

 

Vanaf rond 1835 vestigde de Meester zich in een atelier in het Antwerpse Vleeshuis, met leerlingen als Guffens, Swerts en Verlat. Als een van Belgie’s leidende romantische schilders produceerde hij tal van historische taferelen gedurende zijn carriere.  Tussen 1840 en 1844 ondernam hij ook een studiereis naar Italië en huwde rond 1840 met Isabella Telghuys, zelf een kunstenares.  In 1855 volgde Nicaise Baron Gustaaf Wappers op als Directeur van de Antwerpse Kunstacademie.  Onder De Keysers leiderschap groeide deze instelling verder uit tot een van de vermaardste Europese kunstinstituten, bezocht door zowel Belgische als Europese studenten.

 

Tevens ontpopte De Keyser zich als een van de uitmuntendste portretschilders van de Negentiende Eeuw, van koningen en koninginnnen, prinsen en prinsessen, bourgeoisie en adel, die gretig bij hem hun beeldnis op doek bestelden.  Zijn portretten zijn terug te vinden in tal van koninklijke paleizen, in Nederland, België, Wurtemberg, Zweden, Rusland en elders.  In dit opzicht kan De Keyser zich meten met de allerbesten in Europa, als Frans Xaver Winterhalter, Jan Adam Kruseman, Jan Frans Portaels.

 

Nicaise ondernam ook monumentale muurschilderingprojecten, onder meer voor villas in Nice, doch vooral ook voor de enorme trapzaal van het Antwerpse Museum van Schone Kunsten, waar hij de geschiedenis van de Vlaamse schilderkunst in beeld verhaalde.

 

In 1879 nam De Keyser afscheid van zijn rol bij de Academie en reisde en schilderde onder meer in Spanje.  Hij overleed in 1887 en ligt begraven te Zandvliet.  Gedurende zijn leven ontving hij tal van ridderordes, buitenlandse academielidschappen en eerbetuigingen.  Postumus werd naar hem te Antwerpen de nieuw ontstane De Keyserlei genoemd. 

Betalende groepsrondleidingen van ongeveer een uur kunnen op voorhand besteld worden via info@wernerwieland.eu, ook voor rondleidingen buiten de normale uren, zoals ’s avonds.